Skip links

Záchranárska ulička: Ako a kedy ju vytvoriť?

Záchranárska ulička: Ako a kedy ju vytvoriť?

Vedeli ste, že od 1. apríla 2020 platí na diaľnici povinnosť vytvoriť záchranársku uličku? Táto ulička slúži na prejazd záchranných zložiek na miesto nehody ako napríklad sanitky, policajtov alebo hasičov. Za jej nevytvorenie môžete dostať pokutu až 99 €. Pokiaľ by ste voľný priestor zneužili, hrozí dokonca pokuta až do 300 €.

Kedy vytvoriť záchranársku uličku?

V zákone sa píše, že záchranársku uličku musíte vytvoriť v prípade, že pred vami vznikne kolóna vozidiel na diaľnici alebo ceste s dvoma a viacerými jazdnými pruhmi. Práve v takýchto prípadoch je príjazd záchranných zložiek bez uličky náročný.

Na vytvorenie záchranárskej uličky myslite ešte pred tým, ako zastanete v samotnej kolóne. Následné manévrovanie medzi stojacimi vozidlami a vytváranie voľného priestoru môže byť problematické.

Ako vytvoriť záchranársku uličku?

V prípade dvoch jazdných pruhov by mali vodiči vytvoriť záchranársku uličku uprostred. Ak má cesta tri a viac pruhov, miesto nechávate medzi ľavým a k nemu priliehajúcim jazdných pruhom. Ako dobrá pomôcka môže poslúžiť pravá ruka (viď. naša infografika). Keď ruku priložíte na cestu, palec znázorňuje ľavý jazdný pruh a prsty ďalšie jazdné pruhy. Záchranárska ulička by mala byť v mieste medzi vašim palcom a ukazovákom.

zdroj: freepik.com

Pri vytváraní záchranárskej uličky sa snažte s autom čo najviac natlačiť auto na okraj cesty. Autá by mali nechať dostatočný priestor na bezpečný prejazd aj väčšieho vozidla, akým je napríklad hasičské auto. V zákone sa hovorí, že v tomto prípade môžete vojsť aj na miesta, kde to je inak zakázané – napríklad zastať za krajnicou alebo na zeleni pri ceste.

Return to top of page